نخستین سازنده دستگاههای تصفیه پساب کارخانه های تولید شن وماسه در ایران

نصب دستگاه EvoWash در کارخانه شن وماسه طالخونچه مبارکه