نخستین سازنده دستگاههای تصفیه پساب کارخانه های تولید شن وماسه در ایران

نصب دستگاه ٍسرند 1.5 * 5.5 در معدن شن وماسه پيروزي شهر مجلسي