نخستین سازنده دستگاههای تصفیه پساب کارخانه های تولید شن وماسه در ایران

نصب دستگاه ٍEVO WASH در کارخانه شن وماسه کانه آرا دلیجان