نخستین سازنده دستگاههای تصفیه پساب کارخانه های تولید شن وماسه در ایران

شرکت تصفیه آبسازان سپاهان 

نخستین سازنده دستگاه های تصفیه پساب در ایران در راستایی حل مشکل تأمین آب واحدهای تولید شن و ماسه و افزایش بهروری و جلوگیری از تخریب محیط  زیست و صرفه جویی در برداشت بی رویه از منابع آب سطحی و زیر زمینی اقدام به طراحی و ساخت سیستم های تصفیه پساب نموده است .

آخرین فعالیت های شرکت